Podávání vitaminu D v dávce 50 000 IU týdně snižuje četnost migrén

Randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie pozorovala efekt podávání vitaminu...

Přečíst