Suplementace vitaminem D snižuje příznaky u pacientů trpících sennou rýmou

Prospektivní, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie sledovala 50 dětí ve věku...

Přečíst