Syndrom karpálního tunelu je nejčastější příčinou periferní kompresní neuropatie. Spočívá v stlačení nevus medianus v zápěstí. I přes vysoký výskyt syndromu a vysoký dopad na systém zdravotní péče, stále existují spory o nejlepší terapeutický postup. Některé studie poukazují dokonce na to, že nedostatek vitaminu D může být nezávislý rizikový faktor, který zhoršuje projevy syndromu.

Metody: Tato randomizovaná zaslepená klinická studie hodnotila vliv suplementace vitaminu D denně na kontrolu bolesti, fyzikální vyšetření a reakci elektroneuromyografie v porovnání s konzervativní léčbou syndromu karpálního tunelu. 14 pacientek s diagnózou syndromu karpálního tunely a hypovitaminózou D, rozděleni do dvou skupin. Kontrolní skupina dostávala po dobu 3 měsíců pouze léčbu kortikosteroidy (prednison), zatímco experimentální skupina dostávala kortikosteroidy spolu s 2000 IU vitaminu D denně.

Výsledky: Autoři pozorovali signifikantní snížení intenzity bolesti a závažnosti symptomů u pacientek se syndromem karpálního tunelu a nedostatkem vitaminu D po 3 měsících suplementace vitaminu D spolu se standardní léčbou oproti skupině pacientek v kontrolní skupině bez vitaminu D.

Závěry: Pacientky, které užívaly denně 2000 IU vitaminu D vykazovaly snížení intenzity bolesti, snížení závažnosti symptomů a zlepšení v některých elektroneuromyografických parametrech.

Full-text