Nedostatek vitaminu D je celosvětově rozšířeným problémem, což vede ke zvýšenému užívání vitaminu D. Není však jasné, zda podávání vitaminu D ve větších intervalech (jednou týdně nebo měsíčně) je při dosahování optimálních hladin vitaminu D v séru stejně účinné jako denní suplementace.

Výsledky: Tato analýza zahrnovala 116 randomizovaných kontrolovaných studií s celkovým počtem 11.376 účastníků. Autoři pozorovali, že koncentrace vitaminu D v séru byly významně zvýšené bez ohledu na frekvenci suplementace vitaminu D. Nebyly zaznamenány žádné statisticky významné rozdíly v sérové koncentraci vitaminu D mezi skupinou s denní suplementací a skupinou s přerušovanou suplementací. Navíc týdenní suplementace s celkovým množstvím 600.000 IU vitaminu D během 3 měsíců měla nejlepší účinnost při zvýšení koncentrace vitaminu D. Pro dosažení koncentrace vitaminu D nad 75 nmol/l doporučujeme suplementovat 60.000 IU vitaminu D měsíčně.

Závěry: Účinnost intermitentní suplementace vitaminu D byla podobná jako u každodenní suplementace. Vzhledem k lepší compliance doporučují autoři pro dosažení sérové koncentrace vitaminu D 75 nmol/l intermitentní suplementaci vitaminu D v dávce 60.000 IU měsíčně.

Full-text