Úvod a cíl

Onemocnění suchého oka a nedostatek vitaminu D nejsou vzácné stavy. Předchozí studie popsaly, že vitamín D hraje významnou roli v homeostáze očního povrchu. Cílem této studie bylo tedy zjistit terapeutický účinek perorální suplementace vitaminu D u pacientů s onemocněním suchého oka s nedostatkem vitaminu D.

Metodika

Pro účely této studie byla provedena randomizovaná, kontrolovaná studie u 100 pacientů s onemocněním suchého oka a současným deficitem vitaminu D (< 20 ng/ml). Účastníci byli náhodně rozděleni do 8 týdnů perorálního suplementace vitaminu D, přičemž obě skupiny dostávaly konvenční léčbu suchého oka pomocí umělých slz. Před a po osmi týdnech léčby byly stanoveny tzv. Schirmerův test, doba rozpadu slz (TBUT) a osmolarita.

Výsledky

Průměrný věk účastníků byl 36,8 ± 8,56 let v léčené skupině (n= 50) a 34,8 ± 10,13 let v kontrolní skupině (n= 50). Po osmi týdnech léčby byly průměrné rozdíly v Schirmerově osmolaritě, TBUT a slzné osmolaritě 2,38 ± 1,55 mm, 3,95 ± 1,48 s a -16,9 ± 6,28 mOsm/l, v daném pořadí, v léčebné skupině 0,7 ± 0,86 mm, 0,5 mm, 1,95 mm a -3,34 ± 2,0 mOsm/L v daném pořadí v kontrolní skupině (p < 0,001 pro všechny parametry).

Léčená skupina suplementované vitaminem D prokázala významnější zlepšení proti kontrolní skupině v hodnotách Schirmer, TBUT a osmolarity (p < 0,001).

Závěr

Suplementace vitaminu D jako adjuvans k běžné léčbě suchého oka zlepšuje parametry oční povrchové hemostázy, má za následek lepší stabilitu slz a lepší osmolaritu slz u pacientů s nedostatkem vitaminu D.

PubMed

Fulltext