Suplementace vitaminu D přináší několik podpůrných mechanizmů na zlepšení glykemického stavu u pacientů s diabetem 2. typu. Autoři této zastřešující metaanalýzy proto prozkoumali výsledky 37 publikovaných metaanalýz na toto téma.

Výsledky: Ukázalo se, že suplementace vitaminu D významně snížila hladinu glykemie nalačno (p <0,001), glykovaný hemoglobin (HbA1c) (p = 0,004), koncentrace inzulínu (p = 0,004) a HOMA-IR (Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance) (p <0,001).

Závěry: Tato zastřešující metaanalýza ukázala, že suplementace vitaminu D může zlepšit biomarkery u pacientů s diabetem 2. typu.

Full-text