Cíle práce

Koronavirová infekce (COVID-19) se vyskytuje ve všech věkových skupinách a její příznaky jsou velice variabilní. Průběh onemocnění může být asymptomatický až fatální. V pediatrii se ukazuje, že vitamín D chrání proti (COVID-19) svými imunomodulačními, antivirovými, a protizánětlivými vlastnostmi. Cílem této studie bylo prozkoumat vztah mezi COVID-19 a hladinou vitaminu D.

Metodika

Studie zahrnula pacienty s COVID-19 ve věku od 1 měsíce do 18 let a zdravé kontrolní skupiny. U pacientů byly porovnávány epidemiologické, klinické, laboratorní a zobrazovací nálezy.

Výsledky a závěr

Ve studii bylo hodnoceno 149 pacientů, z čehož 73 (49 %) byli COVID-19 pozitivní pacienti a 76 (51 %) byli zahrnuti jako zdravá kontrolní skupina. Průměrná hladina vitaminu 25(OH)-D byla 15,80 ng/ml (5-41,56) u pacientů s COVID-19 a 21,51 ng/ml (5-69,80) v kontrolní skupině. Hladina vitaminu D byla statisticky významně nižší u pacientů s COVID-19 (P < 0,001). Bylo pozorováno, že myalgie byla častější u pacientů s nízkými hladinami 25(OH)-D (P < 0,048).

Studie je jednou z mála prací zkoumajících vztah mezi COVID-19 a 25(OH)-D v dětské skupině. Ukazuje se, děti s COVID-19 mají nižší hladinu vitaminu 25(OH)-D než kontrolní skupina.

PubMed