Článek má za cíl diskutovat vliv vitaminu D na primární a sekundární prevenci zlomenin a jeho vliv na stavy po vybraných ortopedických výkonech. Kromě řešení zlomenin je velmi častým výkonem v ortopedii i totální náhradu kloubu. Jelikož i nedostatečná svalová síla může vést k riziku pádu, a dojít tak ke zlomenině, jsou v článku tato témata také zmíněna.

Vzhledem k dopadu nedostatku vitaminu D na různé poruchy pohybového aparátu by si ortopedičtí chirurgové měli u pacienta stále více všímat stavu vitaminu D a obeznámit se s různými strategiemi prevence hypovitaminózy D.

V článku (tabulka č. 1) je určena sérová hladina vitaminu D optimální pro kostní zdraví 75–125 nmol/l (30-50 ng/ml).

U nízkotraumatických zlomenin je klinická praxe v ČR je taková, že lze podávat vitamin D, pokud je sérová koncentrace vitaminu D nižší než 75 nmol/l. U pacientů, jejichž hladina je 50 nmol/l nebo méně, lze doporučit suplementaci vitaminem D 50 000 IU vitaminu D týdně po dobu až 8 týdnů. Vápník by měl být podáván v závislosti na příjmu potravy, s cílem dosáhnout 1200 mg elementárního vápníku denně.

V průběhu léčby stresové (únavové) zlomeniny doporučují autoři užívat dodatečně denní dávku vápníku 1500 mg a vitaminu D 800–2000 IU, která pomůže zajistit hojení zlomenin.

Shrnutí doporučených dávkovacích schémat ve vztahu k nejčastějším indikacím

  1. Prevence hypovitaminózy vitaminu D: 500–1000 IU/den trvale bez nutnosti monitorace sérových hladin vitaminu D.
  2. Léčba těžkého deficitu vitaminu D (vitamin D pod 25nmol/l): 2500–3000 IU/den s monitorací hladin vitaminu D vždy po ½ roce (ideálně na jaře a na podzim) do normalizace stavu (hladina vitaminu D nad 80 nmol/l), poté přechod na udržovací dávku 800–1000 IU/den trvale bez nutnosti další monitorace.
  3. Léčba středně těžkého deficitu vitaminu D (vitamin D 25–50 nmol/l): 1500–2000 IU/den s monitorací hladin vitaminu D vždy po ½ roce (ideálně na jaře a na podzim) do normalizace stavu (hladinu vitaminu D nad 80 nmol/l), poté přechod na udržovací dávku 800–1000 IU/den trvale bez nutnosti další monitorace.
  4. Prevence osteoporózy: 1000–1500 IU/den spolu s vápníkem trvale bez nutnosti monitorace hladin vitaminu D.
  5. Léčba osteoporózy: obvykle 2000–3000 IU/den spolu s kalciem, před zahájením monitorace hladiny vitaminu D a udržovat cílovou hladinu vitaminu D nad 80 nmol/l.

Full-text