Krátký úvod

Nedostatek vitaminu D (VitD) postihuje přibližně 24-40 % populace „západního“ civilizace. Kromě zdokumentovaných účinků VitD na pohybový aparát látka významně přispívá k podpoře a zachování kardiovaskulárního zdraví prostřednictvím modulace imunitních a zánětlivých funkcí a regulace buněčné proliferace a migrace, endoteliální funkce, exprese reninu a homeostázy extracelulární matrix.

Metodika a cíl

Tento přehled se zaměřil na kardiovaskulární a cerebrovaskulární účinky VitD, konkrétně na buněčné, molekulární a funkční změny, ke kterým dochází v oběhovém systému při nedostatku VitD. Práce zkoumá souvislosti mezi nedostatkem VitD a nepříznivou cévní remodelací, endoteliální dysfunkcí, cévním zánětem a zvýšeným rizikem kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění.

Závěry a výsledky

Autoři popsali komplexní roli VitD ve vývoji aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění, cévních mozkových příhod a cévních kognitivních poruch. Zároveň poukázali na možnou souvislost mezi nedostatkem VitD a těmito onemocněními. Tyto poznatky jsou totiž zásadní nejen z pohledu uvědomnění kardiologů, dietologů a geriatrů, ale také z pohledu jednoduché intervence nedostatku VitD, kterou lze snadno vyřešit jeho jednoduchým podáváním.

PubMed

Fulltext