Autoři této klinické studie si dali za cíl zjistit, jak užívání vitaminu D souvisí se stárnutím pokožky, aktinickými keratózami, pigmentovými névy a rakovinou kůže.

V této průřezové studii provedené na University of Eastern Finland a Kuopio University Hospital bylo vyšetřeno 498 dospělých osob se zvýšeným rizikem rakoviny kůže. Účastníci studie byli ve věku 21–79 let, 253 mužů a 245 žen, 96 léčeno imunosupresivy. Zkoumané osoby byly rozděleny do tří skupin podle toho, zda a jak užívaly vitaminu D: 1. skupina neužívala vitamin D, 2. skupina užívala vitamin D pouze příležitostně a 3. skupina užívala vitamin D pravidelně. Sérová hladina vitaminu D byla analyzována u 260 subjektů.

Výsledky: U 402 imunokompetentních subjektů nebylo užívání vitaminu D spojeno se stárnutím pokožky, aktinickými keratózami, névy, bazálním ani spinocelulárním karcinomem. Naproti tomu pouze 18,1 % osob pravidelně užívajících vitamin D mělo anamnézu melanomu v minulosti nebo současnosti, zatímco u osob neužívajících vitamin D to bylo až 32,3 % (p = 0,021). Pouze 62,1 % osob pravidelně užívajících vitamin D mělo anamnézu jakékoliv rakoviny kůže, zatímco u osob neužívajících vitamin D to bylo až 74,7 % (p = 0,027). Riziko melanomu u pravidelných uživatelů vitaminu D oproti neuživatelům bylo nižší o 55,3 % (p = 0,016). Kromě toho byla u pravidelných uživatelů vitaminu D významně nižší třída rizika rakoviny kůže.

Závěr: Pravidelné užívání vitaminu D je spojeno s nižším rizikem melanomu.

Full-text

Komentář