Úvodem

Tato randomizovaná, kontrolovaná studie u pacientů středního až staršího věku s diabetem 2. typu (T2D) vyhodnotila účinek dlouhodobé suplementace vitaminu D na jejich metabolický profil.

Celkem 270 pacientů prošlo randomizací, přičemž byly rozřazeni 1:1, 135 ve skupině s vitaminem D a 135 v kontrolní skupině. Pacienti ve skupině s vitaminem D dostávali po dobu 30 měsíců perorálně podávaný vitamin D3 (800 IU/den). Sérový 25(OH)D a metabolické proměnné byly měřeny na začátku studie a po 6, 12, 18 a 30 měsících intervence.

Výsledky a závěr

Po 30 měsících vykazovala skupina s vitaminem D větší nárůst sérového 25(OH)D oproti kontrole (12,39 ± 6,99 vs 5,35 ± 5,29 ng/ml, P < 0,001). Také se mezi oběma skupinami významně lišily změny hladin inzulinu nalačno, cholesterolu v lipoproteinech (ne-HDL-C), C-reaktivního proteinu o vysoké citlivosti (hs-CRP) a kyseliny močové (vše P < 0,05).

Změna glykémie nalačno (FBG) se významně lišila mezi skupinou s vitaminem D (-0,30 ± 2,52 mmol/l) proti kontrole (0,49 ± 1,78 mmol/l, P = 0,049) u pacientů, kteří na konci studie dosáhli koncentrace 25(OH)D 30 ng/ml. U pacientů s obezitou byl na počátku pozorován významný rozdíl ve změně triglyceridů mezi oběma skupinami [0,05(-0,59, 0,23) vs 0,41(-0,01, 0,80) mmol/l, P = 0,023].

Pozorovaná zjištění naznačují, že dlouhodobá suplementace vitaminem D významně snižuje hladinu inzulinu nalačno, a dalších významných lipidových parametrů, které mají vliv na stav kardiovaskulárního zdraví, u pacientů středního až staršího věku s T2D. Přitom stav vitaminu D, pohlaví a výchozí obezita mohou modifikovat účinky suplementace vitaminem D.

Fulltext

PubMed