Autoři této analýzy se zaměřili na vyhodnocení, zda souvisí hladina vitaminu D s mortalitou u pacientů s osteoartritidou (OA).

Do analýzy byli zahrnuti účastníci s OA z průběžného sledování zdravotního stavu obyvatel NHANES III a NHANES 2001–2018. Souvislost různých koncentrací vitaminu D s rizikem úmrtí byly celkově a také podle 4 pásem koncentrace vitaminu D: 1. pásmo <25,0 nmol/l, 2. pásmo: 25,0–49,9 nmol/l, 3. pásmo: 50,0–74,9 nmol/l a 4.pásmo: ≥75,0 nmol/l.

Výsledky: Celkem bylo zahrnuto 4.570 pacientů, z nichž 1.388 zemřelo do 31. prosince 2019. Mezi koncentracemi vitaminu D a mortalitou ze všech příčin byla pozorována asociace ve tvaru písmene L, zatímco u kardiovaskulárních onemocnění (KVO) byla zjištěna inverzní asociace s úmrtností.

Riziko úmrtí z jakékoliv příčiny: Oproti pacientům z 1. pásma s nedostatečnou koncentrací vitaminu D <25,0 nmol/l měli pacienti z druhého pásma nižší riziko úmrtí o 51 %, z 3. pásma o 55 % a ze 4. pásma o 57 %.

Úmrtí na kardiovaskulární onemocnění: Oproti pacientům z 1. pásma s nedostatečnou koncentrací vitaminu D <25,0 nmol/l měli pacienti z druhého pásma nižší riziko úmrtí o 72 %, z 3. pásma o 75 % a ze 4. pásma o 76 %.

Závěry: Ve srovnání s pacienty s nedostatečnou nebo deficitní sérovou hladinou vitaminu D měli pacienti s dostatečnými koncentracemi vitaminu D významně nižší riziko mortality ze všech příčin a kardiovaskulární mortality.

Full-text