Pandemie COVID-19 zabila již více než 6 milionů lidí po celém světě. Rostoucí množství epidemiologických důkazů naznačuje, že:

  1. Nízké sérové koncentrace vitaminu D jsou spojeny se zvýšeným rizikem rozvoje COVID-19 a – což je nejdůležitější –
  2. Nízké sérové koncentrace vitaminu D jsou spojeny s vyšším rizikem rozvoje závažnějšího onemocnění COVID-19 a úmrtí na COVID-19.
  3. Suplementace vitaminu D během raných fází COVID-19 souvisí se zkrácenou délkou hospitalizace, méně častou potřebou kyslíku a sníženou úmrtností u hospitalizovaných pacientů. Zdá se, že to platí zejména při použití vysokých dávek.

Závěry: Ve světle těchto důkazů jsou zapotřebí další studie k definování nejlepšího načasování suplementace vitaminu D a nejúčinnějšího dávkovacího schématu

Full-text