Hladina vitaminu D souvisí s několika zdravotních stavů, které se častěji vyskytují u žen než u mužů.

Osteoporóza. Stárnutím je hlavním rizikovým faktorem osteoporózy u mužů i žen, ale existují rozdíly mezi oběma pohlavími.

Plodnost a těhotenství. Často postihuje až 10-15 % párů. Ještě vše neznáme, ale víme z experimentů, že nedostatek vitaminu D omezuje reprodukční schopnost, ale není to spojeno s nedostatkem vápníku. Často se zmiňují některé stavy, jako je endometrióza a syndrom polycystických vaječníků (PCOS) i výkyvy pohlavních hormonů i u vlastně zdravých žen.

Nedostatek vitaminu D v těhotenství  může již v počátku ovlivnit výsledky po početí. Během těhotenství se popisuje i vyšší riziko preeklampsie, těhotenské cukrovky, předčasného porodu a např. i nízké porodní hmotnosti novorozence.

Jednou z nejčastějších příčin úmrtí žen na rakovinu prsu. Některé studie (přes 20 studií) hovoří o výživě, které ukazují, že dostatečný přívod vitaminu D, které mohou chránit před rakovinou prsu.

Ženy jsou často postiženy Alzheimerovou chorobou (AD). Ještě vše nevíme, ale výzkum určité souvislosti s hladinou vitaminu D popisuje. Studie zjistila z roku 2018, že hodnoty 25-OH vitaminu D snižovala výskyt AD až do hodnot až cca 90 nmol/litr krevního séra.  Metaanalýza z roku 2019, pozorovala významné souvislosti mezi nedostatkem vitaminu D a demencí a AD. Klademe si otázku, zda nedostatek vitaminu D může způsobit ztrátu paměti. Mozek vykazuje schopnost produkovat a přijímat aktivní formu vitaminu D, která podporuje neurotransmisi, synaptickou plasticitu a neuroprotekci. Studie prokázalo, že 1,25(OH)2D stimuluje fagocytózu a odstraňování amyloidních plaků (klasický znak AD) buňkami vrozené imunity a že strava obohacená o vitamin D může snížit počet plaků u zvířecích modelů AD.

Vitamin D je dlouho spojován s náladou. Nízké koncentrace vitaminu D jsou spojovány s různými duševními a neuropsychiatrickými poruchami. U žen byl trvale zjištěn vyšší výskyt depresí i úzkostí ve srovnání s muži. Stále častěji se objevuje vědecký názor, že nedostatek vitaminu D souvisí s patofyziologií deprese. V různých oblastech mozku jsou rozmístěny receptory vitaminu D, které souvisejí se zpracováním emocí a afektivními poruchami. U lidí s depresí jsou nižší hladiny vitaminu D ve srovnání s kontrolními osobami. Vitamin D reguluje syntézu serotoninu, který souvisí s náladou. Vitaminu D hraje roli v regulaci zánětů, která se ukazuje relevantní pro patofyziologii deprese.

Kolik vitaminu D člověk potřebuje? Nedostatek vitaminu D je často definován jako hladina 25(OH)D < 50 nmol/litr krevního séra. Koncentrace nad 75 nmol/litr krevního séra jsou považovány za dostatečné. Pro starší osoby se také uvádí, že příjem vitaminu D pro ženy by měl být  alespoň 15 mcg/den (600 IU denně pro osoby do 70 let) a 20 mcg/den (800 IU denně) pro starší osoby. Někteří odborníci raději pro starší osoby, pro ženy, raději 25 mcg/den (1.000 IU na den). EFSA (2019) doporučuje adekvátní průměr 15 mcg/den. V poslední době se také doporučuje kombinace vitaminu D s vitaminem K2. EFSA doporučuje maximální limit pro ženy a dospělé osoby 100 mcg/den (to je 4.000 IU na den).

Full-text