V této nově publikovaná klinické studii v British Journal of Dermatology zkoumali autoři vliv užívání cholekalciferolu matkou během těhotenství na riziko atopického ekzému u potomků ve věku 12, 24 a 48 měsíců.

V rámci klinické studie UK Maternal Vitamin D Osteoporosis Study (MAVIDOS), která byla dvojitě zaslepená, randomizovaná a placebem kontrolovaná těhotné ženy užívaly buď cholekalciferol 1000 IU/den, nebo odpovídající placebo, odebrané přibližně od 14. týdne těhotenství až do porodu. Výskyt atopického ekzému u potomků se pak zjišťoval ve věku 12 (n=635), 24 (n=610) a 48 (n=449) měsíců na základě kritérií britské pracovní skupiny pro definici atopické dermatitidy.

Výsledky: Po úpravě podle délky kojení měli potomci matek, které dostávaly 1000 IU cholekalciferolu denně, statisticky významně nižší riziko vzniku atopického ekzému ve věku 12 měsíců o 45 % (p=0,04). Ve věku 24 a 48 měsíců bylo snížení o 24 % a 25 %, avšak statisticky nevýznamně. Studie také prokázala snížené riziko ekzému o 52 % u dětí matek užívajících vitamin D a kojených ≥ 1 měsíc (p=0,03).

Závěry: Tyto výsledky poskytují první důkaz pomocí randomizované kontrolované studie o ochranném účinku prenatální suplementace cholekalciferolu na riziko vzniku dětského atopického ekzému, přičemž účinek může být způsoben zvýšenými hladinami cholekalciferolu v mateřském mléce. Tato zjištění podporují vliv vitaminu D na atopický ekzém a poukazují na potenciálně snadno ovlivnitelný faktor rizika vzniku atopického ekzému.

Full-text