Úvod

Dosud neexistují přesné důkazy o účincích podávání vitaminu D na bolest u pacientů s rakovinou. Cílem tohoto systematického přehledu randomizovaných kontrolovaných studií bylo vyhodnotit dopad podávání vitaminu D na bolest související s léčbou u pacientů s diagnostikovanými maligními chorobami.

Výsledky

Pro účely výzkumu byly použity závěry devíti studií. Medián trvání podávání byl 24 týdnů (v rozmezí 12-52 týdnů) a použitá dávka vitaminu D byla 2000-50000 IU vitaminu D3 týdně perorálně každý den. Šest RCT opublikovalo signifikantní snížení bolesti, zatímco tři nezjistily významný pokles bolesti.

Ze šesti studií, které uváděly zmírnění bolesti, byla použita i jedna, která zahrnula 60 pacientů s vysokými dávkami vitaminu D2 jednou týdně po dobu 8 týdnů u pacientek s anastrozolem, anebo vitaminem D2 měsíčně po dobu 8 týdnů. Terapie po dobu 4 měsíců účinně zmírnila muskuloskeletální syndrom spojený s anastrozolem.

Výsledky naznačují, že suplementace vysokými dávkami vitaminu D u pacientů s rakovinou a nízkou sérovou hladinou vitaminu D může být účinná při snižování bolesti související s léčbou.

PubMed

Fulltext