Úvodem

Vitamin D je ukazuje jako důležitý faktor ve vývoji mozku, a zřejmě ovlivňuje činnost zralého mozku a je spojován s mnoha neurologickými onemocněními včetně Parkinsonovy choroby (PD). Vysoká frekvence insuficience vitaminu D u pacientů s PD ve srovnání s kontrolní, zdravou populací byla zaznamenána již téměř před dvaceti lety. Toto zjištění je zajímavé vzhledem k neuroprotektivnímu účinku vitaminu D, který se projevuje ovlivněním neurotrofických faktorů, regulací růstu nervů nebo prostřednictvím ochrany proti cytotoxicitě.

Závěry

Zdá se, že nedostatek vitaminu D souvisí se závažností a progresí PD podle hodnocení Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) a Hoehnovy a Yahrovy (H&Y) stupnice, ne však s věkem nástupu a trváním onemocnění. Riziko pádu je navíc spojeno s nižšími hladinami vitaminu D u PD.

S ohledem na potenciální přínosy suplementace vitaminem D a riziky bude pravděpodobně v blízké budoucnosti zvážen přístup k vitaminu D u pacientů s PD.

PubMed

Fulltext