Cílem této nové klinické studie amerických autorů bylo posoudit účinnost a bezpečnost vysokých dávek a intervalového podávání cholekalciferolu u pacientů s IBD (inflammatory bowel disease = nespecifický střevní zánět) léčených infliximabem.

Tato prospektivní, longitudinální, otevřená studie sledovala 43 mladých pacientů s IBD a nedostatkem vitaminu D3, kteří dostávali 50.000 IU každých 4 až 5 týdnů (n = 11) nebo 100.000 IU každých 6 až 8 týdnů (n = 32) perorálního cholekalciferolu po dobu 1 roku.

Výsledky: Sérové hladiny vitaminu D dosáhly ustáleného stavu po třetí dávce a průměrné zvýšení této hladiny bylo 20 nmol/l ve skupině léčené 100.000 IU a 11,25 nmol/l ve skupině léčené 50.000 IU cholekalciferolu, avšak pouze 43,8 % pacientů užívajících 100.000 IU a 18,2 % pacientů užívajících 50.000 IU dosáhlo dostatečné hladiny vitaminu D. Mezi zvýšením hladin vitaminu D u pacientů s Crohnovou chorobou oproti pacientům s ulcerózní kolitidou nebyl rozdíl (p = 0,72). Zvýšení hladin vitaminu D nemělo souvislost s klinickou aktivitou onemocnění.

Závěry: Suplementace cholekalciferolem je u pacientů s IBD dobře tolerována. Zdá se však, že pacienti vyžadují vyšší dávky cholekalciferolu, než byly použity v této studii.

Full-text