Většina schválených vakcín proti COVID-19 využívá strategii dvou dávek. Tato studie zkoumala protilátkovou odpověď první dávky, včetně vlivu věku a stavu vitaminu D osm týdnů po očkování.

Vzorky krve byly odebrány zdravotnickým pracovníkům ve Velké Británii, kteří dostali první dávku vakcíny Pfizer/BioNTech mezi lednem a únorem 2021. Produkce protilátek byla měřena před očkováním a následně každý týden po dobu 4 týdnů po očkování. Závěrečné měření bylo provedeno 8 týdnů po očkování. Koncentrace vitaminu D v séru byly změřeny na začátku studie.

Výsledky: Očkování vyvolalo protilátkovou odpověď, která dosáhla vrcholu 3,2 týdnu po očkování, poté se snižovala. Hladiny protilátek zůstaly pozitivní i po 8 týdnech. Maximální dosažená koncentrace IgG byla významně nižší u starších osob (p<0,001). Odpověď na očkování byla také významně ovlivněna koncentrací vitaminu D (p=0,022). U jedinců s koncentrací vitaminu D > 50 nmol/l byly maximální hodnoty IgG v průměru o 29,3 % vyšší. Žádná jiná proměnná nevykazovala významný účinek.

Závěry: První dávka vakcíny Pfizer/BioNTech vyvolala protilátkovou odpověď, která zůstala pozitivní i po 8 týdnech. Vrchol odpovědi byl vyšší u mladších subjektů a u osob se sérovou koncentrací vitaminu D > 50 nmol/l. Posilovací kampaně by se měly organizovat u osob s dostatečnou hladinou vitaminu D, což je po období vyššího slunečního záření (léto) nebo po perorální suplementaci vitaminu D.

Full-text