Tato nově publikovaná retrospektivní studie izraelských autorů zkoumala vztah mezi krevní hladinou vitamínu D před infekcí virem SARS-CoV-2 a závažností průběhu a úmrtností na COVID-19 .

Autoři prozkoumali záznamy osob přijatých do nemocnice Galilee Medical Center (GMC) ve městě Nahariya v Izraeli mezi 7. dubnem 2020 a 4. únorem 2021, u kterých se prokázala pozitivita na přítomnost viru SARS-CoV-2 pomocí metody PCR. Zároveň u těchto pacientů ze záznamů zjišťovali sérové hladiny vitaminu D naměřené 14 až 730 dní před hospitalizací s pozitivním testem PCR.

Výsledky: Z 1.176 přijatých pacientů mělo 253 záznamy o hladině vitaminu D před onemocněním COVID-19. Nález nižší hladiny vitaminu D (<50 nmol/l) byl statisticky významně častější u pacientů se závažným nebo kritickým onemocněním (87,4 %) než u jedinců s mírným nebo středně závažným průběhem onemocnění (34,3 %), p < 0,001. Pacienti s nedostatkem vitaminu D (<50 nmol/l) měli 14krát vyšší riziko těžkého nebo kritického průběhu onemocnění než pacienti s hladinou vitaminu D ≥100 nmol/l (p<0,001).

Závěry: U hospitalizovaných pacientů s COVID-19 je nedostatek vitaminu D před infekcí spojen se zvýšenou závažností onemocnění a mortalitou.

Full-text