Deprese je velice časté psychiatrické onemocnění, které dokáže vyřadit pacienta z jeho každodenní rutiny a života, a jehož patologické mechanismy mohou souviset s rozvratem vitaminu D v organismu. Nedávné výsledky klinických studií totiž poukazují na jistou možnost, že nedostatek vitaminu D je skutečným kauzálním faktorem vzniku deprese nebo představuje sekundární faktor k depresivnímu chování.

Tento článek se zabýval shrnutím dosavadních publikovaných informací, přezkoumal aktivity vitaminu D v mozku, které mohou souviset s depresí, a snažila se poskytnout přehled o možném použití vitaminu D při léčbě a prevenci deprese.

Výsledky

Přestože dosavadní údaje týkající se vztahu mezi vitaminem D a depresí jsou rozporuplné, nižší sérové hladiny vitaminu D (konkrétně 25(OH)D) jsou spojeny se zvýšeným rizikem deprese. Zároveň by depresivní symptomy mohly být u lidí s velmi nízkými hladinami vitaminu D zmírněny podáváním vitaminu D.

Diagnostické využití?

Další zajímavostí je, že v některých případech může sledování koncentrace 25(OH)D v séru pomoci mapovat zdravotní stav pacienta a může tak přinést nový diagnostický pohled na depresi. Tato data je v tento moment nutno vzít s odstupem, nicméně zde existuje možnost, že by se tento parametr jednou mohl objevit v diagnostických doporučeních kliniků.

Pubmed

Fulltext