Mechanismy skrze receptor vitaminu D se ukázaly důležité v řadě preklinických studií s rakovinou prostaty. Epidemiologická data naznačují, že vitamin D může být důležitý v příčině a prognóze rakoviny prostaty, a porucha této signalizace může být cílem prevence a léčby.

Studie uvádějí vyšší riziko rakoviny prostaty u mužů žijících v severních zeměpisných šířkách a vyšší celkové riziko rakoviny prostaty a/nebo špatná prognóza u mužů, jejichž odhadovaný příjem vitaminu D je nízký. Jeden z nejpřesvědčivějších případů spojení mezi vitamínem D a rakovinou prostaty je založen na studiích afroamerických mužů. U těchto mužů je hladina 25 (OH) D3 často nízká a riziko a úmrtnost na rakovinu prostaty jsou zjevně vyšší než u bělochů.

Kalcitriol (1,25-dihydroxycholekalciferol) je látka, která byla studována in vitro a in vivo, kde prokázala inhibici růstu nádoru ve spojení s biochemickými účinky;

  • Zastavením buněčného cyklu se zvýšeným počtem buněk,
  • Indukcí apoptózy štěpením poly(ADP-ribóza) polymerázy,
  • Potlačením „pro-proliferativních“ signálních molekul (fosforylovaná mitogenem aktivovaná proteinová kináza, extracelulární signálem regulovaná kináza a další),
  • Indukcí štěpení MAPK/ERK kinázy, a dalšími…

Všechny zmíněné (a další) mechanismy byly popsány v prostatických a jiných modelech rakoviny in vitro a in vivo. Důkazy navíc podporují úlohu signalizace vitaminu D v imunitní funkci, procesu zánětu a vývoji nádorového onemocnění.

Závěry: Existují dostatečná data naznačující důležitost signalizace vitaminu D u rakoviny prostaty, a to jak samostatně nebo v kombinaci s dalšími antineoplastiky. Článek shrnuje zajímavá dostupná data o použití vitaminu D v léčbě rakoviny prostaty.

Pubmed

Fulltext