Alopecie (vypadávání vlasů) je běžným problémem, který postihuje pacienty mužského i ženského pohlaví. Protože jakékoli poruchy v cyklu vlasových folikulů mohou vést k vypadávání vlasů nebo alopecii, není překvapující, že možná role vitaminu D při alopecii byla zkoumána v mnoha studiích.

Bylo prokázáno, že vitamín D má mnoho důležitých funkcí. Rostoucí množství důkazů ukazuje, že vitamín D a jeho receptory jsou zodpovědné za udržování nejen homeostázy vápníku, ale také homeostázy kůže. Kromě toho by vitamín D mohl také regulovat vrozenou a adaptivní imunitu kůže. Tento přehledový článek diskutuje výběr ze vědecké literatury zkoumající roli vitaminu D při alopecia areata, telogenním efluviu a vypadávání vlasů ženského typu. Většina klinických studií zjistila, že u osob s těmito potížemi se vyskytují nízké hladiny vitaminu D v séru, což by mohlo naznačovat jeho potenciální roli v patogenezi vypadávání vlasů.

Závěry: Podle autorů tohoto přehledového článku by suplementace vitaminu D mohla být terapeutickou možností pro pacienty s alopecia areata, vypadáváním ženského typu nebo telogenním efluviem. Jsou však nutné další studie na větší skupině pacientů.

Full-text