Nedostatek vitaminu D souvisí s celkovou úmrtností na rakovinu a s úmrtností na některé jednotlivé druhy rakoviny, zatímco u karcinomu močového měchýře je tento vztah zatím nebyl objasněn. Cílem této studie bylo vyhodnotit souvislost mezi úmrtností a hladinou vitaminu D. Autoři této prospektivní studie proto hodnotili údaje od 378 pacientů s karcinomem močového měchýře.

Výsledky: Deficit vitaminu D (<50 nmol/l) byl spojen s vyšší specifickou mortalitou o 87 % ve srovnání s nedostatečnými hladinami vitaminu D (50–74 nmol/l). Tento výsledek byl zjevný pouze pro NMIBC (karcinom močového měchýře nezasahující do svaloviny měchýře), a to jak s ohledem na specifickou úmrtnost na tento karcinom, tak s ohledem na mortalitu ze všech příčin u těchto pacientů.

Závěry: Nedostatek vitaminu D (<50 nmol/l) před diagnózou karcinomu močového měchýře byl spojen se zvýšeným rizikem mortality ve srovnání s nedostatečnými hladinami vitaminu D (50–74 nmol/l). Výsledky byly evidentní pouze u pacientů s karcinomem ještě nezasahujícím do svaloviny měchýře, což naznačuje kritičtější roli nedostatku vitaminu D v časném stádiu onemocnění.

Full-text