Existují vědecké důkazy naznačující, že nízké hladiny vitaminu D mohou přispívat k rozvoji autoimunitních onemocnění, konkrétně vztah mezi nízkým vitaminem D a autoimunitním onemocněním štítné žlázy (AITD), který zahrnuje Gravesovu chorobu (GD) a Hashimotovu tyreoiditidu (HT).

Autoři vytvořili metaanalýzu ke stanovení vztahu mezi vitaminem D a AITD. Cílem bylo vyhodnotit souvislost mezi hladinami vitaminu D a AITD prostřednictvím systematického přehledu dosud publikované literatury.

Výzkumníci zahrnuli studie, které porovnávaly hladiny vitaminu D mezi případy AITD a kontrolami, a také ty, které měřily pravděpodobnost nedostatku vitaminu D podle stavu onemocnění. Celkem 20 studií případových kontrol bylo zařazeno do studie a poskytlo údaje pro kvantitativní metaanalýzu.

Výsledky: Ve srovnání s kontrolami měli pacienti s AITD nižší sérové hladiny 25(OH)D (SMD: -0,99, 95% CI: -1,31, -0,66) a častěji trpěli nedostatkem 25(OH)D (OR 2,99, 95% CI: 1,88, 4,74). Výsledky analýz podskupin kromě toho ukázaly, že pacienti s GD a HT měli nižší hladiny a častěji nedostatek 25(OH)D.

Závěr: Výsledky tak naznačují, že nízké hladiny 25(OH)D souvisejí s AITD.

Pubmed