Cílem této publikace bylo zjistit vztah mezi hladinou vitaminu D, rizikem a závažností infekce COVID-19 u pediatrické populace prostřednictvím systematického přehledu. Autoři proto prohledávali databáze vědeckých publikací o tomto tématu zveřejněné od prosince 2019 do června 2021, aby získali články studující souvislost mezi nedostatkem vitaminu D a COVID-19.

Výsledky: Po počátečním prohledání 2.261 článků bylo do tohoto systematického přehledu zahrnuto osm způsobilých studií (dvě recenze). Metaanalýza kvantitativních údajů (šest studií) ukázala, že výskyt deficitu vitaminu D u dětí je až 45,91 % (95% CI: 25,148-67,450). U infikovaných pediatrických pacientů nízké hladiny vitaminu D zvyšovaly 5,5 násobně riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19 (p = 0,008). Bylo také zjištěno, že děti a dospívající s nedostatkem vitaminu D měli vyšší riziko infekce COVID-19 ve srovnání s pacienty s normálními hladinami vitaminu D. Bylo také zaznamenáno zlepšení závažnosti onemocnění pomocí suplementace vitaminem D.

Závěry: Tento systematický přehled ukázal, že téměř polovina pediatrických pacientů s COVID-19 trpí nedostatkem vitaminu D. Je také zřejmé, že nízká hladina vitaminu D je spojena s vyšším rizikem infekce a horšími výsledky u dětí.

Full-text