Přijetí do nemocnice pro akutní respirační infekce v raném dětství je celosvětovým problémem veřejného zdraví. Nedostatek vitaminu D během těhotenství a kojeneckého věku je častý, přitom důkazy naznačují, že suplementace vitaminu D těmto infekcím zabraňuje.

Cílem této studie bylo zjistit, zda je nedostatek vitaminu D při narození spojen s hospitalizací pro akutní respirační infekci v kojeneckém věku.

Metody: U dětí ve věku 0-12 měsíců autoři provedli studii případů a kontrol. Případy byly hospitalizovány nejméně jednou kvůli akutní respirační infekci a 4 kontroly byly individuálně přizpůsobeny každému případu.

Výsledky: Šest procent sledované kohorty (n = 384) bylo v dětství hospitalizováno s akutní respirační infekcí a 1536 kontrol bylo přizpůsobeno těmto případům. Sérové hladiny vitaminu D byly nižší u případů akutních respiračních infekci než u kontrol (46 nmol/l vs. 61 nmol/l). Hladiny vitaminu D byly nižší u pacientů hospitalizovaných 2krát a více oproti těm, kteří byli hospitalizováni pouze jednou i oproti kontrolám. Koncentrace vitaminu D byly rovněž nižší u těch, kteří zůstali v nemocnici po dobu 3 dnů a více oproti těm, kteří byly hospitalizování pouze 1 – 2 dny. Po úpravě podle ročního období narození a dalších proměnných popisujících demografické, prenatální, perinatální a kojenecké vlastnosti byla koncentrace vitaminu D <50 nmol/l při narození spojena se zvýšenou pravděpodobností hospitalizace na akutní respirační infekci v kojeneckého věku o 220 %.

Závěry: Nedostatek vitaminu D při narození je spojen se zvýšenou pravděpodobností hospitalizace na akutní respirační infekci u kojenců, což naznačuje velký význam dostatečné suplementace těhotných žen vitaminem D.