Nedávné metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) prokázaly významné snížení úmrtnosti na rakovinu v souvislosti se suplementací vitaminem D.

Autoři této nově publikované odborné práce odhadli náklady a úspory na prevenci úmrtí na rakovinu v souvislosti se suplementací vitaminem D u německé populace starší 50 let. Tato analýza byla založena na národních údajích o úmrtnosti na rakovinu v roce 2016.

Počet úmrtí na rakovinu, kterým lze předcházet, autoři odhadli vynásobením počtu úmrtí na rakovinu u lidí nad 50 let s odhadovaným poměrným snížením úmrtnosti na rakovinu podle metaanalýz RCT hodnotící vliv suplementace vitaminem D na mortalitu v souvislosti s rakovinou (- 13 %).

Ušetřené náklady byly odhadnuty vynásobením tohoto počtu odhadovanými náklady na péči o pacienty s rakovinu konci života (40 000 EUR).

Roční náklady na suplementaci vitaminem D byly odhadnuty na 25 EUR na osobu nad 50 let.

V hlavní analýze se ukazuje, že suplementace vitaminem D zabrání téměř 30.000 úmrtím na rakovinu ročně při přibližných nákladech 900 milionů EUR a úsporách 1,154 miliardy EUR, což naznačuje čisté úspory 254 milionů EUR.

Závěr: Tyto výsledky podporují propagaci suplementace vitaminem D u starších dospělých jako přístup k úspoře nákladů k podstatnému snížení úmrtnosti na rakovinu.

Pubmed

Full-text