Tato studie testovala vliv vitaminu D na chování maligních buněk A549 a NCI-H1975 s ohledem na jejich proliferaci, řízenou buněčnou smrt, invazi, metastázi a aktivaci PI3K / AKT / mTOR signální dráhy.

Metody se opíraly o in vitro testování, průtokovou cytometrii, Western blot a další. Navazující in vivo experimenty testovaly vliv vitaminu D v kombinaci s cisplatinou.

Experimenty ukázaly, že vitamin D dokáže inhibovat onkologické procesy a přímo ovlivňuje objem tumoru, míru zasažení zánětem, expresi specifických proteinů, a může zvýšit citlivost buněk na působení chemoterapeutik.

Pubmed

Fulltext