Přetrvávající infekce vysoce rizikovými kmeny lidského papilomaviru (HPV) je zodpovědná za cca 90 % rakoviny konečníku a děložního čípku; 70 % rakoviny nosohltanu, pochvy a vulvy; a více než 60 % rakoviny penisu.

Američtí autoři použili údaje z Národního průzkumu zdraví a výživy (NHANES) provedeného v USA Národním střediskem pro zdravotnickou statistiku v letech 2009 až 2014. Tyto průřezové průzkumy na národní úrovni zahrnují rozhovor v domácnosti, po kterém následuje fyzikální a laboratorní vyšetření. Po vyloučení jedinců, kteří dostali jednu nebo více dávek vakcíny proti HPV, kteří nikdy neměli anální, vaginální nebo orální styk a kteří neměli změřenou sérovou koncentraci vitaminu D nebo testování na přítomnost infekce HPV se do této analýzy zahrnulo 4.620 mužů a 4.343 žen ve věku 18–59 let.

Viry HPV se rozdělily na kmeny nízkorizikové (6, 11, 40, 42, 54, 55, 61, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 81, 82, 82 podtyp IS39, 83, 84, 89 (cp108)) a vysoce rizikové (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73 a 82).

Sérová koncentrace vitaminu D <50 nmol/l se považovala za nedostatečnou a hladina ≥ 50 nmol/l za dostatečnou.

U žen byl nedostatek vitaminu D spojen s vyšším rizikem infekce nízkorizikovými kmeny HPV o 41 % (p < 0,001) a s vyšším rizikem infekce vysoce rizikovými kmeny HPV o 25 % (p = 0,014). U mužů se souvislost mezi infekcí HPV a hladinou vitaminu D nepozorovala.

Full-text