Cílem této studie bylo prozkoumat souvislost mezi příjmem vitaminů A, C, D a E potravou a suplementací a výskytem dýchacích potíží v národně reprezentativním vzorku dospělých osob ve Velké Británii.

Pro tuto analýzu se použila data dospělých účastníků britského Národního průzkumu stravy a výživy v letech 2008–2016.

Výsledky: Respirační potíže se nalezly u 33 z 6.115 dospělých pacientů. Autoři pozorovali souvislost mezi příjmem vitaminů A a E z potravy a doplňků a snížením výskytu dýchacích potíží. U vitaminu D byla suplementace z doplňků, nikoli však z stravy, také významně spojena s poklesem výskytu dýchacích potíží. Naopak nebyla nalezena žádná souvislost mezi respiračními potížemi a příjmem vitaminu C.

Závěry: Suplementace vitaminu D a příjem vitaminů A a E stravou a doplňky a silně souvisí s nižším výskytem respiračních potíží u dospělých.

Full-text