Tento vědecký článek se zaměřil na možné pozitivní ovlivnění výskytu, závažnosti a následků mrtvice vitaminem D.

Tento systematický přehledový článek se zaměřil na shrnutí všech dosavadních zjištění ze studií relevantních při popisu vztahu mezi vitaminem D a rizikem cévní mozkové příhody (CMP). Literární zdroje poukazují, že nedostatek vitaminu D je rizikovým faktorem ischemické CMP spolu s vlivem diabetu, genetiky a dalších faktorů.

Závažnost mrtvice (iktu), krátkodobé i dlouhodobé dopady na pacienta je také zhoršena nedostatkem vitaminu D. Tato vědecká rešerše zjistila, že suplementace vitaminem D může snížit riziko iktu a zlepšit zotavení.

Pubmed

Fulltext