Cílem této studie bylo porovnat hladiny vitaminu D v séru u plodných a neplodných žen s PCOS (syndromem polycystických ovarií) a posoudit, zda u nich může vitamin D hrát roli v patogenezi problémů s plodností.

Do této retrospektivní studie bylo zařazeno 274 neplodných a 111 plodných žen s PCOS. Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi skupinami, pokud jde o antropometrické, klinické a laboratorní výsledky, s výjimkou sérových hladin vitaminu D a výskytu nedostatku vitaminu D. Hladiny vitaminu D byly významně nižší a nedostatek vitamínu D byl častější ve skupině neplodných ve srovnání se skupinou plodných žen. Když se skupiny dále rozdělily na obézní a neobézní nebo na ženy s přítomností inzulínové rezistence a na ženy bez inzulinové rezistence, měly neplodné ženy s obezitou a neplodné ženy s inzulínovou rezistencí nejnižší sérové hladin vitaminu D.

Závěry: Sérové ​​hladiny vitaminu D jsou nižší u neplodných žen s PCOS ve srovnání s plodnými ženami. V přítomnosti obezity nebo inzulinové rezistence byly hladiny vitaminu D ještě nižší. U žen s PCOS mohou tedy nižší hladiny vitaminu D hrát roli v patogenezi problémů s plodností.

Pubmed/Full-text