Vitamín D hraje roli v regulaci kůže. Pajizévky (strie) jsou projevem epidermální atrofie, ke které dochází po roztržení tkáně v důsledku přetížení nebo rychlého růstu.

Cílem této případové studie bylo zjistit vztah mezi sérovou hladinou vitaminu D a výskytem strií u žen, které podstoupily plastiku prsů pomocí silikonových implantátů. Před operací byly pacientkám změřeny krevní koncentrace vitamínu D. Ke každé pacientce, u které se po operaci objevily strie, se jako zdravé kontroly určily čtyři jiné účastnice studie, které podstoupily stejnou operaci, avšak bez rozvoje strií.

Výsledky: Do studie bylo zařazeno 67 žen se striemi po zvětšení prsů a dalších 268 žen bez výskytu strií po této operaci tvořilo kontrolní skupinu. V kontrolní skupině žen (bez strií) byla průměrná hladina vitaminu D v séru 67,5 nmol/l, zatímco u žen se striemi to bylo pouze 50 nmol/l (p = 0,01). Zanedbatelné koncentrace vitaminu D se naměřily u 57 % žen s výskytem strií, ale pouze u 40 % žen bez strií (p = 0,002).

Závěr: Nižší sérové ​​hladiny vitaminu D jsou spojeny s vyšším výskytem strií.

Full-text (Pubmed)