Vitamin D může hrát roli při výkonu a při riziku zranění. Cílem této americké studie provedené ve spolupráci s Mayo Clinic bylo definovat dávku vitamínu D3 potřebnou k příznivému ovlivnění sérové hladiny vitaminu D u vzorku vysokoškolských basketbalistů a basketbalistek.

Jednalo se o kvazi-experimentální studii, kde účastníci byli rozděleni do tří skupin podle hladiny vitaminu D před začátkem sezónního tréninku.

Sportovci s nedostatečnou hladinou vitaminu D (<75 nmol/l) pak dostávali 10.000 IU vitaminu D3 denně, sportovci s dostatečnou hladinou vitaminu D (75-125 nmol/l) dostávali 5.000 IU vitaminu D denně a sportovci s optimální hladinou vitaminu D (>125 nmol/l) nedostávali žádný vitamin D. Většina sportovců užívala 10.000 IU vitaminu D denně.

Po přibližně 5 měsících sledování měla skupina užívající 10.000 IU největší nárůst koncentrace vitaminu D v krvi (35 nmol/l). Ve skupině užívající 5.000 IU vitaminu D denně došlo k poklesu sérové hladiny vitaminu D o -9,3 nmol/l a ve skupině bez suplementace k poklesu o -41,6 nmol/l.

Závěry: Denní dávka 10.000 IU vitamínu D3 snížila výskyt deficitu vitamínu D u vysokoškolských basketbalistů.

Pubmed

Full-text