Je známo, že vyšší krevní koncentrace vitaminu D jsou spojeny s nižším rizikem výskytu několika typů rakoviny. Cílem této studie bylo zjistit, zda tato pozorování platí i pro ženy starší 55 let.

Vědci v USA porovnali výskyt rakoviny ve vztahu ke krevním hladinám vitaminu D u 2.304 žen, které byly sledovány po dobu cca 4 let. Srovnával se výskyt všech typů invazivní rakoviny, kromě rakoviny kůže.

Výsledky: Výskyt rakoviny v celém souboru žen byl 840 případů na 100.000 osobo-roků. Incidence rakoviny byla nižší u žen s vyššími koncentracemi vitaminu D. Ženy s hladinou vitaminu D nad 100 nmol/l měly o 67 % nižší riziko rakoviny než ženy s koncentrací vitaminu D pod 50 nmol/l.

Závěry: Krevní koncentrace vitaminu D nad 100 nmol/l je spojena s výrazným snížením rizika všech typů invazivní rakoviny o 67 %.

Pubmed

Full-text