Infekce viry HPV vyvolává na děložním čípku přednádorové změny (dysplazie). Pokud je imunitní systém schopen tyto viry HPV zlikvidovat, dysplazie může spontánně vymizet. Pokud však infekce HPV v dysplazii přetrvává, riziko transformace prekancerózy v karcinom děložního čípku se zvyšuje. Správná hladina vitaminu D významně přispívá k správné funkci imunitního systému a proto autoři této studie předpokládají, že nedostatek vitaminu D by mohl způsobit perzistenci HPV infekce v poškozeném epitelu děložního čípku a tím zvyšovat riziko vzniku rakoviny.

Cílem této studie bylo tedy zjistit, zda existuje vztah mezi infekcí děložního čípku HPV (ověřenou testem na přítomnost HPV DNA) s cervikální intraepiteliální neoplasií (CIN) a nedostatkem vitaminu D.

Výsledky: Tato studie sledovala 85 žen (věk průměrně 44 let) s prekancerózou (dysplazií) na děložním čípku typu (mimo jiné také ASCUS, LSIL a HSIL). Biopsie a HPV DNA z dysplázie potvrdila infekci HPV u 23 žen, kontrolní skupina 62 žen měla biopsii i test na HPV DNA negativní. Průměrná hladina vitaminu D ve HPV pozitivní a kontrolní (HPV negativní) skupině byla 8 IU/ml a 11,5 IU/ml, což ukazuje na nedostatek vitaminu D v obou skupinách. Rozdíl hladin vitaminu D mezi skupinami byl vysoce statisticky významný (p=0,009).

Závěr: Tato studie ukazuje, že u žen s nižší hladinou vitaminu D může nedostatek vitaminu D důvodem přetrvávání HPV DNA pozitivity a s tím související cervikální dysplazie. Autoři se domnívají, že vitamin D má příznivý vliv na v prevenci karcinomů souvisejících s virovými či bakteriálními infekcemi.

Pubmed

Full-text