Cílem této publikace bylo zhodnotit vztah mezi nedostatkem vitaminu D a reprodukčním zdravím po ovariální stimulaci jednak u žen se syndromem polycystických ovárií (PCOS) a jednak u žen s nevysvětlitelnou neplodností.

Tato publikace analyzovala údaje z randomizovaných klinických studií sledujících otěhotnění u 607 pacientek trpících syndromem polycystických vaječníků (studie PPCOS II) a další klinické studie hodnotící těhotenství u 647 pacientek po ovariální stimulaci v rámci procedur asistované reprodukce (studie AMIGOS) z důvodu nevysvětlitelné neplodnosti ve vztahu k sérové hladině vitaminu D u těchto pacientek.

Výsledky: U pacientek s deficitem vitaminu D pod 50 nmol/l byla ve studii PPCOS II o 18 % nižší pravděpodobnost ovulace a o 40% nižší pravděpodobnost porodu živého potomka než u pacientek s PCOS s normální hladinou vitaminu D.

Ve studii AMIGOS nebyla zaznamenána významná souvislost mezi nedostatkem vitaminu D a porodem živého potomka. U těhotných z obou studií byl nedostatek vitaminu D spojen se zvýšeným rizikem potratu v časném těhotenství.

Závěry: Léčba nedostatku vitaminu D může být důležitou součástí léčby neplodnosti mnoha žen.

Pubmed

Full-text