Cílem této randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studie studie bylo zjistit vliv podávání vitaminu D a probiotik na parametry duševního zdraví, hormonální hladiny, parametry zánětu a oxidativní stres u žen se syndromem polycystických vaječníků (PCOS).

Studie byla provedena u 60 žen ve věku 18-40 let. Ženy byly náhodně rozděleny tak, aby užívaly buď 50.000 IU vitaminu D v tobolce každé dva týdny a navíc denně i probiotikum (n = 30) nebo placebo (n = 30) a to po dobu 12 týdnů.

Výsledky: Léčba vitaminem D a probiotiky v porovnání s placebem významně zlepšila skóre celkového zdravotního stavu a skóre deprese, úzkosti a stresu. Vitamin D a probiotika významně snížili hladinu celkového testosteronu, hirsutismus (ochlupení mužského typu) a marker zánětu hsCRP.

Závěr: Podávání 50.000 IU vitaminu D jednou za 14 dní a denně i probiotik po dobu 12 týdnů ženám s PCOS mělo příznivý vliv na parametry duševního zdraví, celkovou hladinu testosteronu v séru, hirsutismus, hs-CRP a další parametry.

Pubmed

Full-text