Cílem této randomizované a kontrolované studie bylo pozorování a porovnání rozdílného podávání vitaminu D3 u 13 těhotných a kojících žen. Pacientky užívaly 400 IU (kontrolní skupina) nebo 3.800 IU vitaminu D3 (intervenční skupina) denně po dobu 4 až 6 týdnů po porodu. Koncentrace vitaminu D u matek i dětí byly kontrolovány na začátku studie a byly porovnány s konečnými hodnotami.

Ukázalo se, že užívání vitaminu D3 bylo nejen bezpečné, ale také velice účinné při dosahování optimálních koncentrací vitaminu D3 u kojících matek, ale také jejich čerstvě narozených dětí.

Pubmed

Fulltext