Deficience vitaminu D je velice běžná u dětských pacientů s cystickou fibrózou. V léčbě se používají různé strategie, i když neexistují studie porovnávající různá schémata podávání vitaminu D.

Randomizovaná kontrolovaná studie porovnávala podávání 50 000 IU vitaminu D2 2x týdně po dobu 8 týdnů proti 50 000 IU vitaminu D3 jednou týdně u pacientů s cystickou fibrózou ve věku 6-21 let.

Nebyl pozorován žádný významný rozdíl mezi oběma léčenými skupinami, za tak krátkou dobu však dosáhlo požadované hladiny vitaminu D (75 nmol/l) pouze 66% pacientů. Vitamin D3 je tedy přibližně 2x účinnější než stejná dávka vitaminu D2.

Pubmed

Full-text