Multivariantní analýza ukázala, že v široké populaci USA je nedostatek vitaminu D (zhruba 41 %), přičemž nejrizikovější skupiny byly minority; afroameričani a občané s původem v latinské Americe. Velmi běžné komorbidity byly obezita, hypertenze, nízké vzdělání, nedostatečná konzumace mléka a celkový špatný stav.

Epidemiologická data ukazují, že nedostatek vitaminu D v USA je alarmující a může být příčinou mnoha civilizačních chorob.

Pubmed

Fulltext