U pacientů s jaterními chorobami způsobené alkoholem se objevuje nedostatek vitaminu D a osteopenie nebo osteoporóza. Cílem studie bylo stanovit vztah mezi hladinou vitaminu D a parametry závažnosti alkoholické cirhózy jater a zhodnotit účinek podávání 1000 IU vitaminu D denně u 50 pacientů.

U pacientů s nejvyššími parametry závažnosti choroby došlo k jejich významného snížení. Ke snížení došlo i u dalších skupin, přičemž optimální délka podávání vitaminu D byla stanovena na 6 měsíců.

Pubmed

Full-text