Pozitivní role vitaminu D v prevenci a léčbě diabetu 1. typu byla opakovaně popsána v mnoha vědeckých pracích.

Nyní američtí vědci zřejmě objevili mechanizmus, jakým je vitamin D schopen přispívat k prevenci a léčbě i u diabetu 2. typu. Zjistilo se, že receptor pro vitamin D (VDR) je klíčová molekula, která je schopna chránit β-buňky ostrůvků v pankreatu, které produkují inzulin, před zánětlivými procesy a prodloužit jim tak životní cyklus.

Full-text

PubMed