Doporučení České společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) pro léčbu osteoporózy žen po menopauze uvádí několik důležitých informací o vitamínu D:

  • Deficit vápníku a vitamínu D je rizikovým faktorem zlomenin
  • Kombinovaná léčba vápníkem a vitamínem D snižuje riziko zlomenin proximálního femuru i všech zlomenin u seniorů, především institucionalizovaných (v domovech důchodců apod.)
  • Sérové koncentrace 25(OH)D v rozsahu 50-110 nmol/l jsou spojeny s optimálním ovlivněním většiny muskuloskeletálních i jiných parametrů a nezvyšují přitom zdravotní rizika
  • Doporučovanou minimální hladinou 25(OH)D je převážně 75 nmol/l
  • Těchto koncentrací je spolehlivě dosaženo denním užíváním 1.800-4.000 IU vitamínu D
  • Horním limitem bezpečného dávkování vitamínu D je 10.000 IU denně

Full-text