U člověka jsou dva základní zdroje vitamínu D:

  • Až 90 % je to sluneční záření určitého spektra a intenzity.
  • Kolem 10 % je to příjem potravou.

Vitamín D3 (cholekalciferol) se nám přirozeně tvoří v kůži vlivem ultrafialového záření slunce. K tvorbě vitamínu D v kůži je nutná určitá vlnová délka UV záření (300 nm), která v České a Slovenské republice dosahuje maximální intenzity pouze mezi 10 a 15 hodinou od dubna do října. K vytvoření dostatečných zásob vitamínu D i na zimní měsíce je samozřejmě nutná dostatečná délka pobytu na slunci a dostatečný povrch kůže vystavený slunečním paprskům. Vzhledem k obavám ze vzniku kožních nádorů však pozorujeme masivní používání ochranných prostředků s UV filtrem, zahalování kůže oblečením a vyhýbání se slunci. Rovněž typický pracovní den většině lidí neumožňuje trávit čas mezi 10. a 15. hodinou na slunci. Z těchto důvodů tvorba vitamínu D v naší kůži není schopna pokrýt potřeby organizmu.

Z potravy můžeme získat vitamín D pouze v omezeném množství, a to z potravin původu živočišného (např. ryby, vejce, maso, mléko a mléčné výrobky) i rostlinného (např. houby). Tyto potraviny však obsahují pouze omezené množství vitamínu D, a navíc v našem typickém jídelníčku nefigurují v množstvích, která by dokázala nahradit nedostatek tvorby vitamínu D kůží.

Z výše uvedeného je zřejmé, že velká část naší populace trpí chronickým nedostatkem vitamínu D. Jedinou možností, jak tento stav změnit, je dodávání (suplementace) vitamínu D anebo obohacování (fortifikace) některých potravin vitamínem D.