Vitamin D upravuje metabolické poruchy u pacientek se syndromem polycystických vaječníků (PCOS)

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie sledovala po 3 měsíce vliv...

Přečíst