Lidé s nedostatkem vitaminu D více trpí opakovaným výskytem aft v ústech

Tato metaanalýza zkoumala vztah mezi nedostkatkem vitaminu D a opakovaným výskytem aft v ústech...

Přečíst