Prospektivní, multicentrická, randomizovaná klinická studie srovnávala dosud nehodnocenou účinnost a bezpečnostní profily tří perorálních dávkovacích režimů vitaminu D3 (cholekalciferolu): denní podávání 1 000 IU, týdenní podávání 7 000 IU a měsíční podávání 30 000 IU vitaminu D3 po dobu tří měsíců.

Na dávce závislý vzestup sérové hladiny vitaminu D byly statisticky srovnatelné ve všech třech skupinách. Bezpečnostní profil ve všech třech skupinách nevykazoval rozdíly.

Závěr: Denní, týdenní a měsíční perorální užívání denního ekvivalentu 1 000 IU vitaminu D3 poskytuje srovnatelnou účinnost a bezpečnost. Pro mnoho lidí bude proto výhodnější užívat celou dávku najednou v týdenních anebo měsíčních intervalech, zejména pro ty, kteří na užívání často zapomínají anebo užívají jiné léky a nechtějí polykat najednou hodně tablet.

Zdroj:

Takács I., Tóth B. E., Szekeres L. et al. Randomized clinical trial to comparing efficacy of daily, weekly and monthly administration of vitamin D3. Endocrine 2017;55(1):60-65.